[FAQ]

Is Taaltrofee Nederlands zowel voor leerlingen uit aso, bso, kso en tso?


Taaltrofee Nederlands is bedoeld voor alle vierdejaars uit het algemeen secundair onderwijs in West- en Oost-Vlaanderen. De proef bevat grotendeels gecontextualiseerde meerkeuzevragen waarbij het antwoord in de tekst of een afbeelding vervat zit. Bij meer dan de helft van de vragen is er geen specifieke, theoretische voorkennis vereist. Daarnaast peilen veel vragen ook naar het taalgevoel van de leerling.Is Taaltrofee Nederlands gebaseerd op de leerplannen of de eindtermen Nederlands tweede graad ?


De eindtermen Nederlands of de leerplannen Nederlands tweede graad werden als ‘losse leidraad’ genomen, maar zeker niet alle vragen zijn volledig conform de eindtermen of de leerplannen. Heel wat vragen peilen immers ook naar het taalgevoel van de leerling. Het beoogde niveau van de test is dat van een leerling uit het vierde jaar secundair onderwijs.Hoe gaat de praktische organisatie van de Taaltrofee Nederlands in zijn werk?


Vanaf maandag 25 januari 2021 krijgen de ingeschreven leerkrachten een weblink in hun mailbox. Via die link zijn de vragen van de Taaltrofee Nederlands die hele week beschikbaar. Het is aan de leerkracht om te beslissen op welk moment de leerlingen de proef afleggen. Op het gekozen moment stuurt de leerkracht de link door naar de leerlingen. Via die link kunnen ze de vragen beantwoorden. Op het einde klikken ze op ‘verzenden’ en wordt de proef beëindigd. De proef duurt ongeveer 40 minuten (reken 1 lesuur) en elke leerling heeft een pc nodig. Het is wel degelijk de bedoeling dat de leerlingen de proef in de klas/op school maken tijdens een lesuur.


Hoe zit het met de finaleronde op zondag 30 mei 2021?


De eerste ronde van Taaltrofee Nederlands speelt zich af tussen maandag 25 januari en vrijdag 5  februari 2021 op school én in de klas tijdens een lesuur. De sterkste kandidaten spelen op zondag 30 mei 2021 de finaleronde in ’t Forum VIVES Kortrijk.Kunnen de leerlingen de Taaltrofee Nederlands op verschillende momenten afleggen?


Ja, verschillende klassen kunnen op verschillende momenten in de periode van 25 januari tot en met 5 februari 2021 de proef maken. De proef kan echter niet worden opgesplitst en door één leerling op twee verschillende momenten worden afgelegd.Wat als leerlingen vragen doorgeven?


Uiteraard rekenen we eerst en vooral op de fair play van leerkrachten én leerlingen. Anders zou je jezelf wel eens kunnen tegen komen als eventuele finalist in de finaleronde. 
De vragen van Taaltrofee Nederlands zijn ook zo opgebouwd dat ze moeilijk door te geven zijn. Ook spieken bij een buur is moeilijk: elke deelnemer krijgt de vragen en antwoordmogelijkheden immers in een andere volgorde.
Als leerkracht is het belangrijk om de link pas op het moment van de proef naar de leerlingen te sturen zodat de leerlingen de vragen niet op voorhand kunnen bekijken.