[FAQ]

Is Taaltrofee Nederlands zowel voor leerlingen uit aso, bso, kso en tso?


Taaltrofee Nederlands is bedoeld voor alle leerlingenuit het vierde jaar secundair onderwijs (doorstroomfinaliteit) in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De proef bevat grotendeels gecontextualiseerde meerkeuzevragen waarbij het antwoord in de tekst of een afbeelding vervat zit. Bij meer dan de helft van de vragen is er geen specifieke, theoretische voorkennis vereist. Daarnaast peilen veel vragen ook naar het taalgevoel van de leerling.Is Taaltrofee Nederlands gebaseerd op de leerplannen of de eindtermen Nederlands tweede graad ?


De eindtermen Nederlands of de leerplannen Nederlands tweede graad werden als ‘losse leidraad’ genomen, maar zeker niet alle vragen zijn volledig conform de eindtermen of de leerplannen. Heel wat vragen peilen immers ook naar het taalgevoel van de leerling. Het beoogde niveau van de test is dat van een leerling uit het vierde jaar secundair onderwijs.Hoe gaat de praktische organisatie van de Taaltrofee Nederlands in zijn werk?


De leerlingen moeten de proef afleggen binnen de schooluren tijdens de twee voorziene weken. Het is aan de leerkracht om te beslissen op welk moment de leerlingen de proef afleggen.
Op het gekozen moment surfen de leerlingen naar de website van Taaltrofee Nederlands. Op de startpagina staat tijdens de twee voorziene weken een link naar de vragen. Op het einde van de proef klikken de leerlingen op ‘Verzenden’ en wordt de proef beëindigd.
De proef duurt ongeveer 40 minuten (reken 1 lesuur) en elke leerling heeft een pc nodig. Het is wel degelijk de bedoeling dat de leerlingen de proef in de klas/op school maken tijdens een lesuur Nederlands, onder actief toezicht van de leerkracht.

.
Hoe zit het met de finaleronde op zondag 21 april 2024?


De eerste ronde van Taaltrofee Nederlands speelt zich af tussen maandag 29 januari en vrijdag 9 februari 2024 op school én in de klas tijdens een lesuur. De sterkste kandidaten spelen op zondagvoormiddag 21 april 2024 de finaleronde in Odisee Hogeschool Brussel.Kunnen de leerlingen de Taaltrofee Nederlands op verschillende momenten afleggen?


Ja, verschillende klassen kunnen op verschillende momenten in de periode van maandag 29 januari en vrijdag 9 februari 2024 de proef maken. De proef kan echter niet worden opgesplitst en door één leerling op twee verschillende momenten worden afgelegd.Wat als leerlingen vragen doorgeven?


Uiteraard rekenen we eerst en vooral op de fair play van leerkrachten én leerlingen. Anders zou je jezelf wel eens kunnen tegen komen als eventuele finalist in de finaleronde. 
De vragen van Taaltrofee Nederlands zijn ook zo opgebouwd dat ze moeilijk door te geven zijn. Ook spieken bij een buur is moeilijk: elke deelnemer krijgt de vragen en antwoordmogelijkheden immers in een andere volgorde.

Als leerkracht is het belangrijk om de instructies pas op het moment van de proef aan de leerlingen mee te delen zodat de leerlingen de vragen niet op voorhand kunnen bekijken. Een leerling die de proef op een ander moment aflegt dan zijn of haar klasgenoten wordt gediskwalificeerd.De data hieronder worden aangepast van zodra de gegevens voor editie 2025 bekend zijn.